Hoppa till innehållet
Home

 

Social Green House
Entreprenörsprogrammet
för idéburna företagare

Care to Change The World

European Social Label Logo

Social Green House En introduktion

Har du en idé som skulle kunna bli ett företag? Kanske har du testat en gång tidigare men känner att det var för svårt. Kanske är du redan företagare och vill hjälpa någon annan att komma igång. 

Låt oss hjälpa dig! Social Green House är det enda entreprenörsprogrammet, vad vi vet, i världen som inte bara hjälper entreprenören att starta sitt företag men också att driva företaget i upp till två år. Detta görs genom Steg 1 respektive Steg 2. Det är inkluderande och ett jämställt sätt att driva företag på där alla ges möjligheten att lyckas. 

European Social Label Logo

VÅRT PROGRAM

Vårt program är uppdelat i två steg. Båda stegen är valfria och entreprenören bestämmer helt och hållet själv vart man vill kliva in. Har man aldrig startat företag rekommenderas att man gör det ordentligt från början för att minimera eventuella misstag längre fram. 

Vi tror på den kooperativa gemenskapen för att verkligen lyckas med sitt företag och den stöttning och kunskap vi erbjuder bygger således på ett genuint engagemang. Enkelt förklarat är Steg 1 våra gemensamma förberedelser inför en företagsstart medan Steg 2 är från företagsstarten och framåt. Behövs en hemsida eller hjälp med bokslut? Ett viktigt möte eller en kund som inte betalar för sig? Vad det än är, så är vi med våra entreprenörer från A till Ö

European Social Label Logo

VÅRT PROGRAM – STEG 1

På samma sätt som att köpa sin bostad är att starta företag ett stort kliv för de allra flesta. Ibland vet man vad man vill men sedan är det svårt att ens starta upp verksamheten. Andra gånger har man kommit igång men saknar grunderna för vad det innebär att vara företagare och relationen med diverse myndigheter är mer obehagligt än det borde vara. 

Steg 1 i Social Green House handlar om att etablera en stabil grund för den kommande verksamheten. Tillsammans görs en ordentlig genomlysning av det kommande företaget och vi skapar de dokument som behövs för att ge verksamheten en struktur, så som affärsplan, risk och behovs-analys, och sköter relationen med berörda myndigheter.  Till skillnad från andra leverantörer av liknande tjänster gör vi allt tillsammans med företagaren, enligt våra mallar som vi vågar ta ansvar för. Som ny företagare är det vanligt att man känner sig ensam och det är den känslan vi ska arbeta bort. Mellan varven kommer vi också se till att introducera matchande medlemmar inom European Social Label som stöttar er både med tips och råd om hur de själva kom igång samt, om de vill, erbjuda er bra erbjudande på tjänster som ni behöver enligt behovsanalysen. Sammantaget får man ett gott stöd från dag ett i vårt program, inte bara från oss utan från andra företagare som gjort precis samma resa tidigare. 

European Social Label Logo

VÅRT PROGRAM – STEG 2

Förhoppningsvis är det så att man vill starta sitt företag efter att ha gjort Social Green House Steg 1. Är det inte så, men att man trivs i miljön i och kring startups, så kan vi försöka matcha din kompetens med andra nystartade företag som också gått programmet eller redan är etablerade företagare som söker nya medarbetare. Men vill man gå vidare och realisera sin verksamhet så vill vi gärna se att vi får vara med på er resa. Genom att ha lärt känna de som gått programmet så vill vi erbjuda en långsiktig relation som sträcker sig initialt upp till 24 månader. Under denna tid är Social Green House med i allt som rör verksamheten och bistår med stöd för det som i många fall kan verka svårt. Exempel är redovisning, möten och försäljning, relation med myndigheter, leverantörstjänster eller vad son helst som anses knepigt.

Med det sagt, European Social Label och Social Green House kan givetvis inte allt och skulle ett sådant scenario uppstå så kommer verksamheten istället vända sig till sina medlemmar som säkerligen vet svaret på frågan eller åtminstone kan peka oss i rätt riktning! Två år kan låta som en lång tid men det handlar om att varje moment inom företagande ska hinna upplevas under vår tid tillsammans. När tiden väl är slut är det upp till entreprenören om samarbetet ska fortsätta eller ej.

European Social Label Logo

Social Green House – för arbetsmarknadspolitiska utförare

Det finns en upphandling som heter AF-2021/0008 8790 som sägs sätta igång i november 2021. Denna utlysning hindrar utförare av andra arbetsmarknadspolitiska program eller projekt att arbeta med människor som ingår i de programmen, och som inte är med i denna upphandling, med målsättningen att deltagaren vill starta eget företag. Detta kan man läsa om bland annat på AF-2019/0043 5409, avsnitt 4.1.2.3. 

För de leverantörer som verkar inom AF-2021/0008 8790 så är den verksamhet som motsvarar förväntningarna i upphandlingen det som Social Green House kallar för Steg 1. När sedan er deltagare är redo att gå över i Steg 2 så tar vi över fullt ut och personen lämnar er. Det är för European Social Label inget krav att vara inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program för att kunna delta i Social Green House.

European Social Label Logo

Social Impact House

Den inkluderande och jämställda företagshubben

Social Impact House är mötesplatsen för etablerade småföretagare, medlemmar i European Social Label och deltagare i Social Green House – det entreprenörsdrivna programmet. Här ges småföretagare möjlighet att arbeta i en kreativ och stimulerande miljö som också tillåter att inspirera och hjälpa andra att komma ut i arbetslivet, antingen för första gången eller igen. 

Social Impact House är namnet på de lokala hubbar som European Social Label driver där hälften av användarna kommer från entreprenörsprogrammet Social Green House och hälften kommer som medlemmar. Att ha sitt kontor på Social Impact House ger mervärde åt småföretagare som får ta del av flera olika tjänster så som ett eget kundsystem, givetvis helt GDPR anpassat, intranät med möjlighet till både chat och video samt mycket mer. 

Social Impact House finansieras av två parter: EUSL Foundation och anslutna företag i European Social Label

European Social Label Logo

Social Green House – en del av EUSL-Gruppen

European Social Label Group, EUSL-Gruppen, är en fjärdedel av European Social Label som har ett mål om att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar i samhället, något som är definierat till en person som är arbetslös i 30 dagar.  Detta ska låta sig göras genom att göra det mer attraktivt för näringslivet att arbeta med integration och utanförskap, genom att erbjuda tjänster och verktyg, marknadsföring och samhällsnyttiga projekt. EUSL-Gruppen är motorn i hela verksamheten och som driver utvecklingen framåt och tar fram nya tjänster och plattformar enligt medlemmars önskemål. EUSL-Gruppen lyfter också fram närvaron hos myndigheter och kommuner, samt den idéburna sektorn och för dessa närmre näringslivet för att enklare arbeta tillsammans. Slutligen arbetar EUSL-Gruppen även direkt mot privatpersoner, då genom programmet Social Green House för de som vill starta eget företag. 

EUSL-Gruppen är ett konglomerat bestående av sju olika verksamheter som tillsammans bildar en enhet och ger också småföretagare möjlighet att vara med och lösa vår tids största utmaning: Integrationen i samhället. 

European Social Label Logo

Stiftelsen European Social Label

Stiftelsen är EUSL-Gruppens sätt att på ett enkelt vis förklara och visa upp gruppens arbete. Stiftelsen får sitt kapital från medlemmar i EUSL som dels vill vara med och skapa ett bättre samhälle för alla att leva och verka i men även öka sin egen omsättning genom varumärkesutveckling, marknadsföring andra liknande insatser. En win-win för alla. Stiftelsen vill också lyfta fram ineffektiviteten som råder bland både Sveriges och Europas myndigheter när det gäller integration och jämställdhetsfrågor. Stiftelsens bidrag och arbete ute i samhället bygger på att EUSL’s medlemmar vill vara med och göra en insats, annars blir den inte av. Då majoriteten av medlemmarna är småföretag kräver de också att saker ska gå fort. Stiftelsen arbetar därför inte med månadsvisa beredningsperioder och långa upphandlingar utan tar in förslag från medlemmarna, presenterar åtgärder och sedan säger medlemmarna ja eller nej. 

Stiftelsen European Social Label finansierar till minst 50% verksamheten i Social Green House på nationell nivå. 

European Social Label Logo

Kontakta oss

Du kan skicka ett meddelande enligt formuläret eller genom att trycka på den röda pilen högst upp för att få fram direktnummer och email.