Hoppa till innehållet

Social Green House – för kompletterande aktörer

Bakgrund

Projektet Social Green House riktar sig till aktörer inom ett arbetsmarknadspolitiskt projekt eller program som vill erbjuda sina deltagare ytterligare möjlighet att komma ut i arbetslivet. Projektet syftar till att engagera näringslivet för att på så vis underlätta och minska höjden på tröskeln för att starta eget, bli anställningsbar eller vidare utbildning.

Eget företagande är ett bra sätt för de med utmaningar i språket eller har någon form av funktionsvariation då det är tjänsten och inte personen som blir det viktiga. Social Green House är ett tvåstegsprogram framtaget av European Social Label. Målsättningen med projektet är att etablera en nationell modell för eget företagande där deltagaren står något längre bort från arbetsmarknaden. Även andra målgrupper är givetvis välkomna till att gå programmet.

Steg 1 är ett 14 veckors program och Steg 2 upp till 104 veckor, vilket sörjer för att deltagaren efter anvisningsperioden ska lyckas i sitt företagande och ni som kompletterande aktörer ska kunna räkna in er före detta deltagare som någon kommit sig vidare. 

 

Social Green House – för kompletterande aktörer

Modell

Modellen bygger på ett två-stegs program som syftar till att vara en win-win för alla: Deltagare ska få en djupare insikt och självmant vilja komma vidare. Utförare av ett arbetsmarknadspolitiskt program eller projekt ska få fler deltagare att lämna och gå ut i egen försörjning, vi ska få fler medlemmar och våra medlemmar ska få synas i välgörande ändamål genom att stötta deltagaren från ax till limpa. 

Det är enbart under Steg 1 som deltagaren har någon koppling till en kompletterande aktör. Anvisningsperioden för Social Green House är 14 veckor vilket är kortare än de flesta anvisningsperioder en deltagare har i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ett framgångsrikt avslut i Social Green House Steg 1 innebär att deltagaren är kvalificerad för ett starta-eget bidrag, skapar sitt företag och erbjuds att gå över i European Social Label och ut i egen försörjning. 

Genom Steg 1 kommer deltagaren att få hjälp med att skriva sin affärsplan och utifrån den få en behovs och riskanalys. Vidare kommer deltagaren också ges möjlighet till både studiebesök och bli introducerade till medlemmar i European Social Label som ges möjligheten att inspirera och berätta om sin historia. Deltagarens behovs-analys matchas även mot våra medlemmars tjänster och expertis så att om de vill gå vidare i Steg 2 redan vet vart de ska vända sig för att realisera sina företag. 

Steg 2 sker när deltagaren går ut i egen försörjning och lämnar den kompletterande aktören. Här tar European Social Label över och agerar som mentor och coachar den före detta deltagaren men deltar även i den dagliga verksamheten. Det kan vara ett viktigt möte, bokföring eller något annat som framkommit som ett behov eller en risk och den ser vi till att minimera. 

Skulle en deltagare känna att hen inte vill gå vidare och starta ett företag är det för oss inte ett misslyckande utan adderar snarare till det eviga lärandet för individen. Målsättningen är ändå att deltagaren ska ha träffat så pass många etablerade företag och företagare att hen  har blivit inspirerad nog för att antingen direkt söka arbete hos våra medlemmar, alternativt vilja utbilda sig vidare för att i nästa steg bli anställningsbar – antingen hos våra medlemmar eller hos ett liknande företag. 

Social Green House – för kompletterande aktörer

Steg 1 – Affärsplan, behovsanalys

Något som alla företag behöver är en affärsplan, oavsett om det är för det första bolaget eller ytterligare ett. Det finns många som rekommenderar att skriva en affärsplan men ingen som berättar hur den ska se ut, vad den ska innehålla och skapar redan från början ett stort osäkerhetsmoment. Än svårare är det att förväntas skriva en riskanalys för någon som inte vet något om företagande. Det går omöjligt att förvänta sig att någon som inte vet förutsättningarna ska veta vilka risker som finns. 

Här kommer European Social Label in i bilden med klara mallar och där vi sitter ned tillsammans med deltagarna för att tillsammans ta fram en affärsplan, behovsanalys och riskanalys. Det kanske till och med är så att två deltagare finner varandra och kan göra en kooperativ verksamhet. När grunden är lagd börjar European Social Label att tillsammans med deltagarna matcha deras behov och risker med våra redan existerande medlemmar. Just matchningen tror vi är otroligt viktig, mötet ska vara upplagt så att det i slutändan gagnar deltagaren med ny och relevant kunskap.

Genomgående är också att deltagaren ska få lära sig att stå i rampljuset. Det inkluderar att lära sig att pitcha och presentera både sig själv och sitt företag. 

Social Green House – för kompletterande aktörer

Steg 1 – möte med medlemmar

Alla våra medlemmar vill vara med och hjälpa någon annan och det kan vara allt från att låta deltagarna komma på ett studiebesök eller själva komma till oss för att presentera sig, berätta om deras historia och hur de gjorde för att lyckas. Mötet med våra medlemmar är en av de viktigaste punkterna i Social Green House Steg 1 och en av de saker som andra aktörer inte kunnat bidra med som i sin tur gjort att tidigare försök har misslyckats. 

Mötet med våra medlemmar ska leda till flera saker: Deltagarna ska få inspiration och känna att de är något på spåren. Våra medlemmar ska få presentera sig, sin historia och sina tjänster och erbjudande för att – om deltagaren går vidare i Steg 2 – då ha upparbetade kontakter med potentiella kunder. 

Deltagare som går in i Steg 2 blir även medlemmar i European Social Label. När nästa omgång deltagare kommer till projektet finns det således redan etablerade, före detta deltagare, företagare som i sin tur kan inspirera och visa att det går att komma vidare. Det är en bra möjlighet för deltagarna att få känna att om någon annan kan så kan de också. Vi kallar detta för en form av fadderskap som rullar på, generation för generation, kan man säga. 

Social Green House – för kompletterande aktörer

Steg 1 – avslut, panel, bildande och övergång till Steg 2

Inom European Social Label fokuserar vi på företag men i varje företag finns det en – eller flera – företagare. För att bolaget ska lyckas måste företagaren lyckas och människor som är arbetslösa eller känner sig osäkra på sig själva kommer att ha en större utmaning framför sig än de som tror på sig själva. Att skapa en bra affärsplan, få träffa inspirerande medlemmar med mera handlar mycket om att just bygga upp individen.

Deltagaren ska känna att hen också kan klara av utmaningen och samtidigt veta att när det blir svårt så finns European Social Label där för att  stötta och hjälpa. Steg 1 kulminerar när deltagaren har en tydlig målbild med sitt företag, är kvalificerad för starta-eget bidrag och vet vad hen ska göra i Steg 2. Men för att komma till Steg 2 måste deltagaren göra en avslutande presentation av sig själv och sitt företag inför en panel bestående av European Social Label, medlemmar och vi önskar också att medarbetare från kompletterande aktörer sitter med i panelen.

Att komma till en panel på detta sätt och känna att man måste lyckas är i sig det som en företagare känner varje dag hen går till arbetet.  Vi ser till att deltagaren vet precis vad som ska sägas, hur det ska sägas och vad som ska lyftas fram. När panelen har lämnat sitt godkännande för deltagaren att gå över i Steg 2 ska det kännas som ett berg som lämnar axlarna och en lättnad och glädje ska infinna sig. Tillsammans med våra medlemmar har vi också tagit fram ett bra välkomsterbjudande till deltagaren som innefattar flera olika tjänster och plattformar för att skapa de bästa förutsättningarna någonsin för ett framgångsrikt företagande. 

Social Green House – för kompletterande aktörer

Steg 2 – inledning

Här är det viktigt att ha med sig att deltagaren går ut i egen försörjning men har ändå fortsatt stöd genom starta-eget bidraget. Den numera före- detta deltagaren ges ett startup-paket som bland annat inkluderar ett digitalt verktyg för att hålla kontakt med oss och även våra medlemmar, hantera filer, chat och video- möten. Paketet inkluderar även ett GDPR-klart kundsystem, projektsystem och tillgång till alla European Social Labels övriga plattformar och kanaler.

Enligt tidigare framtagen behovsplan och riskanalys tar Social Green House- medlemmen och European Social Label fram en noggrann handlingsplan för att förverkliga deltagarens dröm om ett eget företag. Det kan inkludera möten med andra medlemmar för att ta del av deras tjänster och produkter, det kan vara att vara delaktiga i viktiga säljmöten och allt där emellan. 

Social Green House – för kompletterande aktörer

Steg 2 – upp till två år

European Social Label verkar mot långsiktiga mål och vill att deltagarens bolag ska klara. Där andra alternativ ofta släpper en person eller företag vind för våg så är vi med i upp till två år och hjälper till där vi behövs. Successivt släpper vi dock företagaren och målsättningen är att under två år ska företaget ha hunnit vara med om allt som ett företag kan uppleva. Det inkluderar säljmöten, faktura- hantering, arbete med leverantörer, bokföring, redovisning och mycket mer. 

Vi är rätt övertygade om att många företag idag inte lyckas eller inte når sin fulla potential för att de saknar ett engagemang runtomkring sig. Som nybliven företagare är ensam inte stark och alla man vänder sig till vill oftast ha betalt. Det är synd att känna sig utnyttjad bara för att relevant kunskap eller erfarenhet inte finns på plats men här finns alltså en verksamhet som erbjuder just den stöttning på individnivå som fram tills idag har varit helt avsaknad.

 

Social Green House – för kompletterande aktörer

Steg 2 – Avslut

När samarbetet börjar närma sig sitt slut sätter sig företagaren och European Social Label sig ned för att diskutera framtiden. Målsättningen är att få fram en bild utifrån entreprenörens perspektiv om vad hen vill. Från vårt perspektiv finns tre alternativ:

  • Företagaren vill fortsätta i egen regi
  • Företagaren vill fortsätta samarbetet med European Social Label
  • Företagaren vill inte fortsätta och vill istället lägga ned företaget

Oavsett vilket hjälper European Social Label till med de förberedelser som behövs för att klara av något av dessa scenarion. Upp till två år anser vi vara tillräckligt länge för att utröna om företaget kan klara sig, om företagaren vill och klarar av utmaningarna och när så inte sker – vad vi inom European Social Label kan bistå med. Efter två år är det rimligt att kunna ta ett evidensbaserat beslut och utifrån det gå vidare, oavsett åt vilket håll det blir.