Hoppa till innehållet
EUSL Logo

Social Green House

Om oss och om programmet 

En del av EUSL-Gruppen
Care to Change the World

Om oss

Med bakgrund inom privat, statlig och kommunal sektor bildades European Social Label med målsättningen att överbrygga den diskrepans som fanns mellan främst kompletterande aktörer till myndigheter och kommuner, och näringslivet i Sverige. Små småföretagare har det historiskt sett varit svårt att motivera att lägga tid på människor i någon form av utanförskap. Detta ville European Social Label åtgärda och således skapades, bland annat, Social Green House. Det finns andra aktörer som utför liknande tjänster förstås men Social Green House skiljer ut sig på två punkter: Det nätverk av småföretagare samt utformningen genom ett två-stegsprogram, där vi kan följa det nystartade företaget på nära håll och även vara involverad i driftsfrågor. 

Programmet är utformat i första hand för att hjälpa entreprenören till att stå på egna ben. Samtidigt driver vi aktiviteter och ibland även affärer till våra redan existerande medlemmar genom att deltagarna i Social Green House i de flesta fall kommer behöva någon form av leverantör också. Målsättningen med European Social Label är att skapa ett ekosystem för sunt företagande samt ett mer jämställt och inkluderande samhälle. Här i ligger entreprenörskap som en viktig del. Är man i en jobbsökande process så kan en funktionsvariation eller bristande språkkunskaper vara ett stort hinder för att få ett arbete. Däremot om en funktionsvarierad eller en person med bristande språkkunskaper har titeln VD och söker nya medarbetare, spelar det för de allra flesta ingen som helst roll utan snarare upplevs som något intressant och spännande. Man måste komma ihåg att funktionsvariationer eller bristande språkkunskaper är någon annans vardag och inom European Social Label ska samhället tillåta detta och det är upp till individen att säga ifrån när det inte längre räcker.  

European Social Label vill både utmana och utveckla rådande samhällsstrukturer så att fler lättare kan komma in i arbetslivet, antingen genom anställning eller eget företagande. Här spelar språket inte någon roll, är man i självförsörjning och har ett syfte att uppfylla så kommer språkkunskaperna oavsett. Nuvarande system bygger på en 1-2-3- process medan European Social Label är av åsikt att detta bör kunna skötas i flera parallella spår.