Hoppa till innehållet

Social Green House

Programbeskrivning Steg 1

Care to Change the World

Programbeskrivning

Att starta företag ska vara roligt, lärorikt och spännande men i många fall är det precis omvänt. Något vi lärt oss genom att titta på andra som utför liknande tjänster så är det att de gemensamt inte vill ta någon som helst ansvar för någonting. Hur ska en affärsplan se ut? ”Ladda hem en från Almi” är det genomgående svaret. Inget ont om Almi givetvis, tvärtom, men Social Green House har sina egna mallar för affärsplaner och alla andra dokument som vi tillsammans med den blivande entreprenören fyller i. Det är vårt sätt att lära känna personen bakom företagsidén. Alla har heller inte turen att kunna uttrycka sig smidigt i affärsplaner eller komma på vad riskerna eller behoven är. Många gånger är kunskapen – och där med insikten – för svag och då kommer man inte på några risker och så går man istället i fällan. 

Vi bistår även med risk och behovsanalyser och matchar sedan det mot redan etablerade medlemmar inom European Social Label och bjuder sedan in dem till att träffa entreprenörerna. Syftet är att ingjuta lite inspiration och kunskap från några som redan gjort resan samt att skapa lite nätverk för entreprenörerna så tidigt som möjligt. Vi hjälps givetvis åt även med framtagning av dokument till berörda myndigheter om det skulle behövas. Steg 1 i Social Green House tar olika lång tid beroende på i vilken fas man är i livet. På samma sätt som det tar olika lång tid för människor att ta körkort. Men Social Green House är med hela vägen och tar fram den struktur som behövs för att skapa ett livskraftigt företag. Steg 1 är avslutat den dagen då handlingarna till Bolagsverket sänds in. 

Det kan också vara så att man upplever att eget företagande inte är något att satsa på. Då är det så och ska inte ses som en förlust utan istället har man vuxit med nya insikter och vi ser det som en del i det livslånga lärandet. Social Green House fokuserar främst på företagande inom den idéburna sektorn men alla är givetvis välkomna. 

”Att skriva en affärsplan åt sig själv, som någon annan ska bedöma, var nog bland det värsta jag varit med om” /dyslektiker