Hoppa till innehållet

Social Green House

Programbeskrivning Steg 2

Care to Change the World

Programbeskrivning

Steg 2 tar vid där Steg 1 tar slut, det vill säga när någon sänder in en ansökan till Bolagsverket. Steget är givetvis frivilligt och är man lite rutinerad är det också här man kan börja om man vill. Steget går ut på att man tar in European Social Label som en delägare i företaget, där European Social Label också avtalar fram om att inte ta del av en eventuell vinst i bolaget och den enda motprestation som ställs är att det nybildade företaget blir medlem i European Social Label. Delägandet, så väl som Steg 2, är tidsbegränsat på maximalt två års tid. Under denna tid engagerar sig European Social Label och Social Green House i företaget och stöttar det genom att vara delaktig där det behövs. Detta kan vara att hitta bra leverantörer, skapande av hemsidor, bokföring och redovisning, viktiga säljmöten, årsredovisningar eller vad som helst annat som entreprenören tycker är svårt eller känns olustigt. 

Att samarbetet sträcker sig över två år är för att entreprenören ska uppleva varje moment som finns i företagandet. Social Green House kommer aldrig vara den ledande eller bestämmande parten i företaget utan vi erbjuder enbart stöttning och bistår där vi kan. På papper är det ett delägande men i realiteten ska det uppfattas som en stöttande funktion. När samarbetsperioden börjar närma sig sitt slut tar vi en diskussion om hur fortsättningen ska se ut. Det kan vara att företaget ska fortsätta drivas men i egen regi nu när det står på egna ben, att det ska fortsätta drivas i nuvarande samarbetsform eller att företaget ska läggas ned. Detta är helt och hållet upp till entreprenören och från vårt håll finns inget tvång. Men att gå in som delägare i en verksamhet, eller att ta in en delägare i sin egen verksamhet, borgar för att man får ett engagemang och det finns alltid någon att vända sig till och man står aldrig ensam. 

”Social Green House vill erbjuda delaktighet och engagemang, fast på riktigt, utan att ständigt ha fokus på att tjäna pengar”